Deel 8: Marktmonitor Careermaker

Sinds enkele maanden is heel Nederland in de ban van de COVID-19, reden genoeg voor Careermaker om de thermometer in het Nederlandse bedrijfsleven te steken inzake recruitment. Hoe kijken de bedrijven in ons netwerk naar de huidige situatie, de korte termijn verwachtingen en hun visie op de toekomst.

Careermaker heeft de afgelopen maanden allerlei bedrijven aangeschreven om mee te doen met de desbetreffende marktmonitor, van relatief kleine organisatie (<20 fte) tot aan grote multinationals. Wij hebben in de beginfase toen COVID-19 net uitbrak een enquête afgenomen en eind juni om een update gevraagd aan onze respondenten. De uitkomsten van dit onderzoek geven een goede inkijk in het huidige vertrouwen van werkgevers in de Nederlandse economie en de angst voor een eventuele crisis.

Een kwart (25,4 %) van de 78 deelnemende bedrijven heeft bij de uitbraak van COVID-19direct een complete vacaturestop ingevoerd. Wervingen werden on hold gezet, of het nu gaat om een operationele medewerker of een key-positie binnen de organisatie. Zoals in de cirkeldiagram te zien is kent 20,9% van de organisaties een lokale vacatures stop op afdelingsniveau. Veelal wordt er binnen deze organisaties enkel nog voor key-posities geworven. Nu het tweede kwartaal van 2020 achter ons ligt zien wij een verbetering in deze cijfers. Het percentage bedrijven dat een vacaturestop heeft is gedaald van 25,4 naar 13% en het aantal bedrijven dat weer zo goed als volledig door werft is gestegen van 53,7% naar 70%. Er is zeer zeker sprake van een verschil tussen de verschillende branches waarin organisaties actief zijn.

Dat Nederland een sterke economie heeft is geen geheim. Dit blijkt ook uit het feit dat 92% procent van de bedrijven nog geen personeel heeft hoeven ontslaan door COVID-19 en dat 71% ook vrij zeker is dit niet te hoeven doen. De steunmaatregelen vanuit de overheid zoals de NOW-regeling leveren hier een niet te onderschatten bijdragen aan. Bijna 96% van de organisaties geeft aan dit jaar weer personeel aan te gaan nemen, hiervan geeft slecht 21% aan hier de voorkeur te geven aan de flexibele schil. Dit is een bijzonder gegeven. De verwachting vanuit Careermaker was dat organisaties door de onzekere tijden meer flexibiliteit zouden gaan inbouwen om makkelijker op en af te kunnen schalen bij een eventuele tweede corona golf.

Het lijkt simpel, nieuwe collega’s werven, maar hoe doen we dit? Hoe gaan organisaties te werk in de nieuwe ‘anderhalve meter samenleving’? Bijna driekwart van de bedrijven heeft de sollicitatieprocedure al aangepast aan het ‘nieuwe normaal’. Video bellen (48%), online assessments (15%), online assessments (15%)( digitale rondleidingen en andere aanpassingen zijn in de procedures verweven. Organisaties stellen zich flexibel maar tegelijkertijd ook terughoudend op maar kijken met een positieve blik naar de toekomst.
Nu de ergste klap achter de rug lijkt, we langzaamaan weer steeds meer mogen ondernemen en de onzekerheid steeds meer plaats maakt voor toekomstplannen staan wij als organisatie positief tegenover de toekomst. Wij zijn er van overtuigd dat wij door onze unieke werkwijze en ons totaalaanbod aan recruitmentdiensten onze huidige en toekomstige opdrachtgevers kunnen blijven ontzorgen.

Benieuwd hoe wij samen met u uw recruitmentproces efficiënter en goedkoper kunnen inrichten? Neem dan contact op met Aart Nieuwenbroek via aart.nieuwenbroek@careermaker.nl. Bel op 06-83528467 of bekijk onze dienstverleningen op https://www.careermaker.nl/nl-nl/werkgevers

Jobmarketing en Employer Branding Recruitment Support, Talent Sourcing en Interim Recruitment. Recruitment Marketing-strategie. HIRE5 - Optimaliseren van recruitmentprocessen. HIRE5 is een Recruitmentmarketing Bureau.

Aart Nieuwenbroek

Team Lead Logistics

Ben jij benieuwd naar jouw passende recruitmentoplossing(en)?

Wij helpen je graag verder!

Neem contact op!